Feegan.Com
   

home | tubes | School Days | Local Interest | Fairy Tales | Bootle | Images | contact

AN INTRODUCTION TO THE MANX LANGUAGE
PRONUNCIATION
In Manx the way a word is spelt does not always give you a very good idea of how that word is said. In the index which follows, the spelling of each word is given first of all, then its pronunciation in italics, and finally its meaning in English.
Read the pronunciation in italics as if you were reading English words. If in addition you already have a Manx accent or can imitate one, your pronunciation should be good. Because some Manx sounds are difficult to give a spelling to (maybe you do not hear them in English as a rule), they have to be written in a special way. Here is a list of them: 
ae - say "pen", but very slowly, and the e will sound rather like the e in "there". This drawn out e is shown in the list as ae.
aee - somewhere in between the a of "lane" and the i of "line".
aeoo - this is the e in "let" followed by the o of "too". Kaeoo is like the way someone from the West Country might say "cow".
ow - like standard English "cow".
dh -  like th in "this", "rather" or "smooth".
gh - a drawn out g sound, as when gargling.
hw - like the way a Scot, speaking carefully, might say "which" (hwich).
kh - like ch in the Scottish word "loch".
rr - a gently trilled r; it should not disappear like the r in "tear".
zh - like the s in "leisure" or "television".

 

MANX PRONUNCIATION A_Z ENGLISH
aalin   beautiful
aall (-yn) ael fork
aanrit-boayrd (-yn) aen-rit bord tablecloth
aanrit-laue (-yn) aen-rit laeoo towel
aarey (-yn) aerer ladder
aase   grow
aashagh aezh-akh easy
abyrlit abberlit alphabet
aerag-hellveeish F (aeragyn chellveeish) aerag hell-veesh television aerial
agh   but
aile (-yn) isle fire
ainle (-yn) ine-l angel
ammyr (-yn) ammer canal
anmagh    late
annyrag (-yn) F annerag anorak
apag (-yn) F aepag monkey
apey (-yn) aeper ape
apricock (-yn) aepricock apricot
ard erd high
ardan (-yn) erdan platform
ard-Iheim (-yn) erd l-yibm high-jump
ard-nieu (-yn) Erd n-yaeoo snake
ard-veisht (-yn) F erd-vaish-ch monster
argid erg-id money
ark (irk) erk piglet
arkan-sonney (-yn) erkan sonner hedgehog
arpin (-yn) arpan apron
arreyder (-yn) arrer-der guard
arroo arroo corn
as    and 
asney (-yn) azna chop
assyl (-yn) ahz'l donkey, easel
assyl schimmeigagh (-yn) ahz'l shim-aigakh zebra
attey (-yn) atter crown
aunlyn (-yn) ow-nlun sauce
awin (-yn) F ow-in river
aynshen    there 
aynshoh   here
ayr (-yn) air father
baagh-thie (beiyn-thie) baekh tie pet
baaieagh (-yn) bae-yagh cow house
baatey (-yn) bae-ther boat
baatey-ammyr (baatyn-ammyr) bae-ther ammer barge
baatey-eeastee (baatyn-eeastee) bae-ther yeestee fishing boat
baatey-pooar (baatyn-pooar) bae-ther poorr motor boat
baatey-ymmyrt (baatyn-ymmyrt) bae-ther ummert rowing boat
babban (-yn) babban doll
babban-tead (-yn) babban ted string puppet
bad(-yn) bad bat
bainney bahn-yer milk
balley (-yn) bahl-yer town
bane baen white
barrey-queeylagh (-yn) barra queel-akh wheelbarrow
barroose (-yn) ba-rooss bus
bassag F bazzag tennis
bassag-boayrd bazzag bord table tennis
bastag (-yn) F bastag basket
bastag-wheeylagh (-yn queeylagh) F bastag hweelakh shopping trolley
bayrn (-yn) barn cap
beaghey    feed 
bear-gaih (-yn) bear gaee teddy bear
beeal (beill) beel mouth
beg beg little
beggan beggan few
ben (mraane) F bed'n woman
ben-chiaullee (mraane­ kiaullee) bed'n kh-yorlee singer (female)
ben-daunsin (mraane-daunsin) F bed'n dawnss'n dancer (female)
ben-phoosee (mraane-poosee) F bed'n foo-zee bride
ben-phoost (mraane-poost) F bed'nfoost wife
ben-phrince (mraane­ prince) F bed'n frinss princess
ben-rein (mraane-rein) F bed'n rain queen
ben-stiurt (mraane-stiurt) F bed'n stewart air hostess
ben-ynsee (mraane-ynsee)F bed'n insee teacher (female)
berchagh    rich
berreen (-yn) F berreen cake
berrish-feeyney (-yn) F berrish feener grape
bhow as side (-yn) bowazside bow and arrow
billey (-yn) bill-yer tree
binjean-villish F biniain villish yoghurt
bink (-yn) F bink (park) bench
bink-obbree (-yn) F bink obbree workbench
bio   alive
bio bl-yoh alive
birling (-yn) F bur-ling yacht
blaa (-yn) blae flower
blein    year 
blennican blennican spinach
bloose (-yn) bloose blouse
bluckan (-yn) bluggan ball
bluckan-bastag bluggan bastag basket ball
bluckan-coshey (-yn) bluggan cor-zher football
boandey (-yn) born-der tie
boandyr (-yn) born-derr nurse
boayrd (buird) bord table
boayrd-doo (buird-ghoo) bord doo blackboard
boayrd-laue (buird-laue) bord-laeoo tray
boayrd-smoodal (buird­smoodal) bord-smoothal ironing board
bochilley (-yn) baw-khill-yer shepherd
bodjal (-yn) bor-zhul cloud
bog bug soft
boght    poor
bolg (builg) bulg stomach
bolt (-yn) bolt bolt
bonnag (-yn) F bonnag scone
booa (-yn) F  boo-er  cow 
booiagh    glad 
booie(-yn) boo-ee buoy
boteil (-yn) F bod-yail bottle
boyn (-yn) bud'n heel
braag (-yn) F braeg shoe
braagyn-jeen braeg'n jeed'n wellingtons
braagyn-queeylagh braeg'n queel-agh roller skates
braagyn-roie braeg'n raee running shoes
braar (-yn) brair brother
braew braeoo fine
braghtan (-yn) brakh-tan sandwich
brasnag (-yn) F brassnag firewood
brat-laare (-yn) brat lair carpet
brattagh (-yn)  bradhakh  flag 
breechyn-gorrym breech'n gorrum jeans
breeck (-yn) F breek brick
brelleein (-yn) F bril-yeen sheet
breshag (-yn) F brezhag rug, mat
brishey brizher break
brishey-trostey brizher traw-ster breakfast
brishtag (-yn) F brish-chag biscuit
briw (-yn) brew judge
brock (-yn) brock badger
broit (-yn) brot soup
brouish (-yn) F brow-sh stew
buffalo (-yn) buffalo buffalo
buggane-doo (-yn)  bug-aen doo  scarecrow 
builg-arroo (pl) bwilg arroo pop-corn
buitch (-yn) F butch witch
buitchoor (-yn) butch-oorr butcher
bunnys   almost
bussal (-yn) buzzle handkerchief
bwaagh   pretty
bwaane (-yn) bwaen shed, hut
bwaane-lhiggey (-yn) bwaen ligger rifle range
bwee bwee yellow
bwilleen (-yn) F bwil yeen loaf
c'raad    where 
c'red    what 
caashey cae-zher cheese
caayl (-yn) F cael cabbage
caaylag (-yn) F caelag sprout
caayr-hraie (caayryn­ traie) F care khraee deckchair
caayr-phuttee (caayryn-puttee) F care fut-thee pushchair
caayr-wheeylagh (caayryn-queeylagh) F care hweel-agh wheelchair
cabbane (-yn) cav-vaen tent
cabbyl (cabbil) cah-vul horse
cabbyl-awin (cabbil-awin) cah-vul owin hippopotamus
cabbyl-leaystee (cabbil-l) cah-vul laistee rocking horse
cadley cahd-ler sleep
caffee caffee coffee
caggey cagh-er fight
cainle (-yn) F kine-l candle
cairt (-yn) F cart cart
calmane (-yn) F col-maen pigeon
camel (-yn) camel camel
cammag (-yn) F cammag crutch
canastyr (-yn) canister tin
carbyd-clienney (-yn) carbide clenn-yer pram
carbyd-Iheihys (-yn) carbid l-yayus ambulance
carbyd-mooghee (-yn) carbid mookhee fire-engine
carbyd-tayrn (-yn) carbid tarn tow truck
carraneyn (pl) carraen'n sandals
carraneyn-thie carraenen thie slippers
carrey    friend 
carr-ladee (-yn) carlaedee lorry
carrod (-yn) carrerd carrot
carr-pollys (-yn) car pol-iss police car
carr-ratch (-yn) car ratch racing car
carryn-donkal (pl) car-un-donkle bumper cars
cashtal (-yn) cash-chul castle
cashtal-geinnee (-yn) cash-chul g-en-yee sandcastle
caslys (-yn) casslus picture
cass (-yn) F cass foot
cassan (-yn) cazz'n path
cassan-breck cazz'n breck zebra crossing
cayrn (-yn) cam horn, trumpet
chaglym chaglum gather, collect
cheddin    same
cheet   come
cheh chay hot
chelivane (-yn) chell-vaen telephone
chelleeragh    immediately 
chellveeish (-yn) F chell-veesh television
chengey (-yn) F chin-yer tongue
chentag (-yn) F chendag firework
cheu-chooylloo chaeoo khool-oo behind
cheu-mooie chaeoo-moo-ee outside
cheu-sthie chaeoo stie inside
cheu-veealloo chaeoo veeloo in front, before
chiasseyder (-yn) chazzer-der radiator
chibbyr (-yn) F chivver well
ching    ill 
ching    sick
chionneyder-aer (-yn) chonner-de raer air pump
chirrym chirrum dry
choud's    while 
chymlee (-yn) F chimlee chimney
claare (-yn) clair record
clag (cluig) clag bell, clock
clagh (-yn) F clakh stone
clashtyn    hear
cleayshyn (pl.) F clur-zhun ears
cleeau (-yn) cl'yoo chest
cleigh (cleiee) claee hedge
cleiyder (-yn) claee-der digger
clesp (-yn) F clesp buckle
cliwe (-yn) cleyoo sword
cliwederaght cleyoo-der-akht fencing
cloan F clawn children
cloieder (-yn) claee-der actor
cloieder-claare (-yn) claee-der clair record player
clooid (-yn) c!oo-id duster
clooiesag (-yn) F cloo-ee-zag pillow
coageyder (-yn) corga-der cooker
coagyrey (-yn) corga-rer cook
coar (-yn) F caw-rr crane
cochaslys-soilshey (-yn)  co-khassless sail-zher  photograph 
cocoa cocoa cocoa
coirrey (-yn) curra kettle
collag (-yn) F collag cauliflower
condaigyssyn condaigus'n opposites
conning (-yn) F cun'yun rabbit
cooat (-yn) cooat coat
cooat-shamyr (-yn) cooat shaemer dressing gown
cooney    help
coontey (-yn) coon-der sum
cooylley (-yn) F cooler door
cooylley-ushtey, F cooler ush-cher lock
corlheimeraght cor-l-yimmer-akh skip
corneil   corner
corp-billey (kirp-villey) corp blll-yer tree trunk
corran (-yn) corran crescent
corran-bwee (-yn) corran-bwee banana
coshee-queeyl (pl.id.) cor-zhee queel trick cyclist
coshee-tead (pl.id.) cor-zhee ted tightrope walker
cosney corz-ner gain, win
costrayl (-yn) F costrail jar
cowrey (-yn) cow-rer badge
craitnag (-yn) crat-n'yag bat
crammag (-yn) F crammag snail
crankal   knock
craue (-yn) F cr-ow bone
cray F cray clay
cre'n-fa    why 
creagh (-yn) F creeakh haystack
creck    sell
creg (-yn) F creg rock
creoie craee hard
cressad (-yn) crezzerd lamp
criggad criggerd cricket
cro (-yn) cro nut
croggeeyl (-yn) crog-eel crocodile
cronk (cruink) cronk hill
cronnag (-yn) F cronnag desk
cront-bleihghyn (-yn) cront blaeeg'n jig-saw
crooag-heeidey (crooagyn­sheeidey) F crooag hee-zher silkworm
crossag-varrey (crossagyn­marrey) F crozzag vah-rer starfish
crou (-yn) F craoo tyre
cruick (-yn) F croo-ik bucket
cruinnag (-yn) F croon-yag (light) bulb
cruinneen (-yn) croon-yeen bead
cruinney (-yn) F croon-yer globe
cryss (-yn) criss belt
cryttal crittle knit
cubbyrt (-yn) cubbert cupboard
cucower (-yn) cuc-cower cucumber
cughlin (-yn) cukh-lin cone
cuin    when
cullee-faarkee (-yn) cullee furkee bathing suit
cullyran (-yn) culleran pumpkin
cummaghyn (cummey sg.) cummer-khun shapes
cummal    hold 
cummal-rea (-yn) cummal ray flat
cummey   pattern
cur    give 
cur    put
curlead-chlooie (curleadyn-clooie) F curlaid khlooee eiderdown
curneen-ooill (-yn) curn-yeen oo-il oil can
curtan (-yn) curtan curtain
daah (-yn) dah colour, paint
dagh    each 
daunsin dawnss'n dance
deal (-yn) dail plank
dean (-yn) dain target
dhiane (-yn) dye-aen earthworm
dhone dawn brown
dhornane (-yn) dor-naen (door) handle
dhull (-yn) dull plug
dinosaur (-yn) dinosaur dinosaur
doagh-hroailt (doaghyn­troailt) F dorkh khrawlt tanker
doalan-slat (-yn) dorlan slat (venetian) blind
doarney dorner boxing
doillee  dull-yee difficult 
dollan (-yn) dollan drum
doo doo black
dooinney (deiney) dun-yer man
dooinney-aitt (deiney-aitt) dun-yeratch clown
dooinney-poosee (deiney-p) dun-yer poo-zee bridegroom
dooinney-poost (deiney-p) dun-yer poost husband
dooinney-spoar (deiney-sp) dun-yer spore spaceman
dooint doont closed
doo-oalee (-yn) F doo orlee spider
doourchoo (doourchoyin) doo-er khoo beaver
dragan (-yn) dragon dragon
drappeyder-sleityn (-yn)  drapper-der slay-zhun mountain climber
dreeym (-yn) dreeb'm back
driaght-pabyr (-yn) dry-akht paeber paper chains
drillin (-yn) (-yn) drill-in sparkler
droghad (-yn) draw-khud bridge
druiaghtagh (druiaghtee) droo-akh-takh wizard
druight (-yn) drookht dew
dubbey (-yn) dubber puddle
duillag (-yn) F dull-yag leaf
dy chooilley    every 
dy gerrid    soon
dy jarroo    indeed 
dy kinjagh   always 
dy liooar    enough 
dy moghey   early 
dy shickyr   certainly
dybollagh   completely
eaddagh edh-akh clothes, clothing
eaddagh-breagey edh-akh braiger fancy dress
eairk (-yn) urk horn
eaishtagh aish chakh listen
ean (eeanlee) yeed'n bird, chicken
eas (-yn) ass waterfall
eayn (eayin) ear-dn lamb
eaynin(-yn) ear-nin cliff
eayst (-yn) F aist moon
ec y chooid sloo   at least
Ec y chooid smoo   at most 
ecy traa t'ayn    at present 
edd (idd) ed hat, nest
edd-greiney (idd-ghreiney) ed grain-yer sunhat
eddin (-yn) F edhin face
edd-pabyr (idd-phabyr) ed paeber paper hat
eddyr   between
edyr    at all 
ee ee eat
eean-guiy yeed'n gaee gosling
eean-kirkey yeed'n kirker chicken
eean-thunnag yeed'n tun-ag duckling
eeast (-yn) yeest fish
eeast-airhey (-yn) yeest airer goldfish
eeasteyr (-yn) yeest-air fisherman
eeym F eeb'm butter
eggey (-yn) F egger web
eirinagh (eirinee) airin-yakh farmer
eisht   then
elephant elephant elephant
ellan (-yn) F ell-yan island
elley   other
emshyr F em sher weather
ennaghtyn    feel 
ennym   name
er y laue chiare  airer laeoo kh-yair left
er y laue hoshtal  airer laeoo hosh-chal right
er-lhimmey jeh    except 
ersooyl    away 
etlag (-yn) F etlag kite
etlan (-yn) etlan aeroplane
etlan-cassee (-yn) etlan cah-zee helicopter
eunyssagh   lovely
faagail   leave
faarkey furker bathe
faasagh (-yn) fae-zakh desert
faastguin (-yn) F faest-gwin sponge
faggys fahg-iss near
fainagh (fainee) fay-nakh carriage
fainagh-bee fay-nakh bee restaurant car
fainaghyn-ceau (pl.) faen-yer-kh'n k-yow hoopla
faiyr fay-rr grass
fakin    see
famlagh fam-lakh seaweed
famman (-yn) famman tail
far-chiarkyl (far-chiarkil) far kh-yarkle ellipse
far-eddin (-yn) far edhin mask
farkiaght farkee-akh wait
farkyl-toshee (farkil-toshee) farkle tor-zhee (car) bonnet
fastyr    evening 
fastyr-beg    afternoon  
feackleyr (-yn) fee-glare dentist 
feacklyn (sg. feeackle) F fee-glun teeth
feaillerey(-yn) fail-yerr-er calendar
feailley (-yn) F fail-yer fair, feast
feailley ny beishtyn fail-ye r-ner baish-chun  circus
feayr foo-rr cold
feddan (-yn) fedhan whistle
fedjag (-yn) F fedge-ag feather
feeaih (ee) fee-aee deer
feer   very
feeyn (-yn) feed'n wine
feill (-yn) F fail meat
fendeilagh (fendeilee) fend-yail-akh buffer
fer y phost (fir y ph) fairer foast postman
fer-Ihee (fir-Ihee) fair l-yee doctor
fer-obbee (fir-obbee) fair obee magician
fer-reill y chiaull (fir-r) fair-railer kh-yorl conductor (orchestra)
ferrish (-yn) ferrish fairy
figgan (-yn) fjggan hoop
finnal finnal celery
finneig (-yn) F fin-yaig canoe
fiorag (-yn) F  f-yor-ag  squirrel 
fliaghey fl'yargh-er rain
fliugh  fl-yukh  wet 
flooyr floo-rr flour
fo fo under
foaddan (-yn) for-than match
foast   yet
foawr (foawir) faw-rr giant
fockle    word 
focklyn (sg. fockle) for-glun words
foddee    perhaps
foddey for-ther far
fo-hroosyn fo khrooz'n underpants
fo-Iheiney fo l-yain-yer vest
foillan (-yn) F foal-yun gull
foillycan (-yn) foal-ye-can butterfly
follaghey foller-kher hide
follym follum empty
folt folt hair
foshlit forzh-lit open
fo-varrane (-yn) fo varraen submarine
freayll    keep 
freilleyder-beiyn (-yn) frailer-der baeen zoo keeper
frynepan (-yn) frine pan frying pan
fuinneyder(-yn) fwinner-der baker
fuygh faee timber, wood
fyseid (-yn) fuzzaid tap
fy-yerrey    at last 
gaih (-yn) gaee toy
gamman   game 
gammanyn (sg.gamman) gammon'n games, sports
gansee (-yn) ganzee jersey
gansee-foshlee ganzee forzh-lee cardigan
gansee-mwannalagh ganzee mwannel-akh polo-necked sweater
garaghtee garrakh-tee laugh
garran (-yn) garran pony
garreish (-yn) garraish garage
gass-iu (gish-iu) gas yoo (drinking) straw
geay (-yn) F gear wind
geaylin (-yn) gur-lin shoulder
geddyn    find 
geddyn    get 
geurey (-yn) g-yaeoo-rer winter
giare g-yair short
giarey g-yarrer cut
giareyder-faiyr (-yn) F g-yarrer-der fay-rr lawnmower
giat (-yn) g-yat gate
giense (-yn) g-inss party
gioot (-yn) g-yoot gift
giraffe (-yn) giraffe giraffe
glass, geayney glass, gain-yeryer green
glassage (-yn) F glaz-eag locker
glassan (-yn) gladh'n  salad 
glassyr (-yn) gladher  lettuce 
gleashaghey   move
gleashtan (-yn) glaish-chun car
gleck gleck wrestling
gleiy (-yn) F glaee jelly
glen gledn clean
glenney feeackleyn  glenner fee-glun  clean teeth 
gless (-yn) F gless (drinking) glass
gless-chiass (-yn) F gless chass thermometer
gless-huarystal (glessyntuarystal) F gless hurristle mirror
glioon (-yn) F glune knee
glooie gloo-ee glue
goailI gaw-il take
goaill arrane gaw-il ar rean sing
goaill toshiaght    start
goayr (goair) F gore goat
goll    go 
gollage (-yn) F gol-agg (garden) fork
goll-twoaie (-yn) gorl too-ee rainbow
goon (-yn) goon frock
goon-oie (-yn) goon ee night dress
gorilley (-yn) gorilla gorilla
gorrym gorrum blue
gorrym-jiarg gorrum jarrg purple
gortit    hurt
gow my leshtal    excuse me
gowaltys (-yn) gowl-tuss farm
gra    say
graih   love
graney   ugly
graney graener nasty
greeishyn (pl.)  gree-zhun stairs, steps
greie (-yn) graee engine
greie-niee (-yn) graee n-yee washing machine
greie-screeuee (-yn) graee screw-ee typewriter
greimmeyder (-yn) grimmer-der vice
grian F greed'n sun
guilley (-yn) gil-ya boy
guilley-baa (guillyn-b) gil-ya bae cowboy
guilley-tiggad (guillyn-t) gil-yer tiggerd ticket collector
guiy (guioee) gaee goose
gunney-liauyr (gunnaghyn-liauyrey) gunner l-yowr rifle
gunney-mooar (gunnaghyn mooarey) gunner moo-rr cannon
gura mie ayd   thank you
guttyr (-yn) gutter gutter
gytayrn (-yn)  guitarn  guitar 
hannah   already 
harrish harrish over
heese heess down
heose hoe-ss up
hoshiaght   at first
hullad (-yn) F hullerd owl
imbaghyn (sg. imbagh) imber-khun seasons 
immanagh (immanee) imman-akh driver
immyr-vlaa (imraghyn-blaa) F immer vlae flowerbed 
injil  injul  low 
Injinagh (Injinee)  in jin-akh  Indian 
inneen (-yn) F in-yeen daughter
insh    tell 
iu yoo drink
jaagh F jaekh smoke
jaggad (-yn) F jagged  jacket 
jalloo (-yn) jolloo picture
jannoo jinnoo make, do
jannoo    do 
jea   yesterday 
Jecrein   Wednesday
Jedoonee   Sunday
jeeaghyn da    show
jeeaghyn er   look
jeeaghyn er  jee-khun air look at 
jeeshyn  jeeshun dice 
Jeheiney   Frday
Jelune   Monday
Jemayrt   Tuesday
Jerdein   Thursday
jerrey    end 
Jerrey-arree/Averil   April
Jerrey-fouyir   October
Jerrey-geuree   January
Jerrey-souree   July
Jesarn   Saturday
jiarg  jarrg red 
jiarg-bane jarrg baen pink 
jiarg-bwee  jarrg bwee orange
jinnair(-yn) jin-air dinner
jioleyder (-yn) joaler vacuum cleaner
Jishag y Nollick jizhig an ullick Father Christmas
jiu    today 
jolgane-leaghyr (-yn) jol-gaen laikh-er  lizard 
jouyl (jouyil) jowl devil 
judo judo judo
kaart-cheerey (-yn) curt cheer-er  map
kaart-chiass (-yn) curt chass temperature chart
kaartyn (pl.) curt'n (playing) cards
kangaroo (-yn) kangaroo kangaroo
karraghey   mend
kay F k-yaw mist
kayt (kiyt) ket cat
kay-vroghe F k-yaw vrawkh fog
keayney kain-yer cry
keayrt   once
keeaght (-yn) kee-akht plough
keeill (-yn) F  keel  church
keiy (-yn) kay quay
kelk kelk chalk
kelk-daah (-yn) kelk dah coloured chalk
kellagh (kellee) kel-yakh cock
kellagh-frangagh (kellee­rangagh) kel-yakh frang-akh turkey
kere (-yn) F keer comb
kerrin (-yn) kerrin square
kesh kesh bubbles, froth, foam
key  kay   cream 
keyll (keylljyn ) F kel forest, wood 
keyrrey (kirree) F cur-er sheep 
kiangley (-yn) k-yang-ler bandage
kiap (kip) k-yap block
kiapcherrin (-yn) k-yap-kherrin cube
kiark (-yn) F k-yark hen
kiarkyl (kiarkil) k-yarkle circle
kibbin (-yn)  kivvin  peg 
kiebbey(-yn) k-yivver spade
kione (king) k-yod'n head
kione-snaue (king-s) k-yod'n snaeoo tadpole
kionnaghey k-yan-ner-kher buy
kionnan (-yn) k-yonnan bale
kip (-yn) F kip whip
kishan-pabyr (-yn) kizhan pae ber wastepaper basket
kishtaghan (-yn) kish-cher-khan chest of drawers
kishteig-argid (-yn) F kish-chaig erg-id (cash) till
kishteig-hayrn (kishteigyn tayrn)F kish-chaig harn drawer
kishtey (-yn) kish-cher box
kishtey-argid (kishtaghyn-a) kish-cher erg-id money box
kishtey-cullee (kishtaghyn-c) kish-cher cullee tool box
kishtey-daah (kishtaghyn-d) kish-cher dah paint box
kishtey-pooar (kishtaghyn-p) kish-cher poo-rr battery
kishtey-rio (kishtaghyn-r) kish-cher raw refrigerator
kishtey-snauee (kishtaghyn-s) kish-cher snaeoo-ee tank
kishtey-trustyr (kishtaghyn-t)  kish-cher truster dustbin
kyaghan (-yn) cur-khan mole
kys    how 
laa   day
laagh F laekh  mud 
laaoil   daily
laare (-yn) F lair floor
laa-ruggyree   birthday
laccal    want
lagg-geinnee (ligg­gheinnee) lag g-en-yee  sandpit 
lane led'n full
laue(-yn) F laeoo hand
laue-chluickeyder (-yn) laeoo khligger-der juggler
lauenyn (pl.)  laeoon'n gloves
leaystane (-yn)  laist-aen trapeze
lhaih l-yaee read
lheeah  lee-er grey
lheim  l-yib'm jump
lheimmeraght-cabbyl l-yimmer-akh cah-vul show jumping
lheiney (-yn) F l-yain-yer shirt
lheineyT (lheintyn T) l-yain-yer T T shirt
lheiy (-ee) laee calf
lhemeen (-yn)  l-yemmeen  moth
lhiabbee (-yn) F l-yah-vee bed
lhiabbee-wheeylagh  l-yah-vee hweelakh hospital trolley
lhiack-voalley (lhic-v) F l-yak vorler wall tile
lhiggey l-yigger shoot
lhiggeyda    let
lhong (-yn) F lug-ng ship
lhongey-mooie lung-er mooee picnic
lhong-ooill lug-ng oo-il oil tanker
lhune l-yoon beer
liauyr l-yow-rr long
lieckan (-yn) l-yeckan cheek
lieen (-yn) l-yeed'n net
lieen-sauchys l-yeed'n sow-chus safety net
lieh (-yn) l-yay half
limon (-yn) limmon lemon
lioar(-yn) F l-yore book
lioar-vaght (lioaryn-baght) l-yore vakht notebook
lion (-yn) lion lion
lion-schimmeigagh lion shim-aig-akh tiger
lion-spottagh lion spottakh leopard
loayrt lort speak
loayrt    speak
locker (-yn) locker (wood) plane
loghan (-yn) lor-khun pool
londeyr (-yn) F lon-dair lantern
longaghyn (sg. Ihongey) lung-er-khun meals
lorg (luirg) lorg pole
losserey (-yn) law-zer-er plant
lostey   burn
lout (-yn) lout loft, upper storey
lugh (-ee) F lukh mouse
lught-thie (-yn) lukh-tie family, household
lurgey (-yn) F lurger leg
lus-thie luss-tie leek
maaig (-yn) F maeg paw, flipper
mac (mec) mac son
magher (-yn) mah'rr field
magher-cloie (-yn) marr claee playground
maidjey (-yn) mah-zher stick
maidjey-corragh mah-zer corrakh see-saw
maidjey-raue (-yn) mah-zher r-ow oar
maidjey-skeab (-yn) mah-zher skaib broomstick
mainshtyr (-yn) mine-shter  ringmaster 
mair (meir) F mair finger
mairagh   tomorrow
mair-coshey (meir-ch) F mair cor-zher toe
margey (-yn) murga market
markiaght mark-yakh riding
markiaght-chyndaa mark-yakh chin-dae roundabout
marroo   dead
marroo marroo dead
mastey    among 
maynrey    happy
Mean-arree/Mayrnt   March
Mean-fouyir   September
Mean-geuree/Mee ny Nollick   December
Mean-souree   June
medshin (-yn) medshin medicine
mee   month
mee-hene mee heed'n myself
meeineyder (-yn) meener-der tamer
meeiteil rish    meet
meighaghyn (pl.) maee-akh'n scales
meilley (-yn) mel-yer basin
meilley-niee mel-yer n-yee sink
meilley-oonlee mel-yer oon-lee washbasin
meillyn (sg. meil) F mail-yun lips
meinn-saue F main saeoo sawdust
melloon (-yn) mel-oon melon
meoir-shee (-yn) mer shee policeman
mie my good
miljyn (p1.) mil-jin sweets
mill mill honey
milleen (-yn) mil-yeen pill
moal mawl slow
moddey (moddee) maw-ther dog
moddey-keyrragh (moddee-cheyrragh) maw-ther cur-akh sheepdog
moddey-oaldey (moddee-o) maw-ther awl-der wolf
moggaid (-yn) mog-aid plate
moghrey   morning
moidyn (-yn) F mudjen bridesmaid
moir (-yn) F moh-rr mother
mollag (-yn) F mollag balloon
mollee (-yn) F mollee eyebrow
mongey mong-ger smile
mooar moo-rr big
mooarane moo-raen many
moogheyder-aile (-yn) moo-kher-der isle fireman
mooir (-yn) F moo-rr sea
muc (-yn) muck pig
mucawin (-yn) macow-in bear
mucawin-bane (-yn) macow-in baen polar bear
mucawin-mollagh (-yn) macow-in mol-akh grizzly bear
mucawin-sheenagh (-yn) macow-in sheen-akh panda
mucklagh (-yn) muc-lakh pigsty
mullagh y thie mul-akh a tie roof
mullagh-shamyr mul-akh shae-mer ceiling
mwannal (-yn) mwannul neck
mwarree (-yn) F mwah-ree grandmother
mwyllin-gheayee (mwyljyn-geayee) F mull-yin ghayee windmill
my sailt   please
mynjeig (-yn) F min-jaig parcel
naim (-yn) naim uncle
nannys (-yn) nannus pineapple
naunt (-yn) F nornt aunt
neesht    also 
niaghyn-carr (-yn) n-yagh'n car carwash
nish   now
noa  naw  new 
noght    tonight 
noirid (-yn) norrid orange
nollag-aeragh F mollagair-akh (hot air) balloon
ny   or
nycarnaneyn (pl.) ner car-naen'n roller coaster
oashyryn (pl.) F  or-zher-un  socks 
oashyryn-lheshey F or-zher-un lezh-er tights
oayrd (-yn) ord hammer
obbraghey    work 
obbrinagh (obbrinee)  ob-rin-akh  mechanic 
ogher (-yn) F aw-kher key
ogher-chassee (-yn)  aw-kher khah-zee spanner 
oie   night
oikan(-yn)  iggan baby
olk ulk bad
ollan F ollan wool
ollan-chadee F ollan khae-dee cotton wool
ollay (ollee) F oller swan
ooh (-yn) F oo egg
oohagan (-yn) F ooag'n omelette
ooill (-yn) F  oo-il  oil 
Ooilley   all 
ooir F oo-rr soil
oonlaghey oon-ler-kher wash (oneself)
ooyl (-yn) F ool apple
ooylagh (-yn) ool-akh orchard
ooyl-ghraih (ooylyn-graih) ool ghraee tomato
ooyreyder (-yn) oo-rer-der (wrist) watch
orch F orch rubbish
ordaag (-yn )F or-daeg thumb
organe-beeal (-yn) or-gaen beel mouth organ
paagh    thirsty 
pabyr (-yn) pae-ber paper
pabyr-aitt (-yn) pae-ber atch comic
pabyr-geinnee pae-ber g-en-yee sandpaper
pabyr-naight (-yn) pae-ber ny-akht newspaper
pabyr-voalley pae-ber vorler wallpaper
paitchey (-yn) pae-cher child
pannag (-yn) F pannag pancake
panney (-yn) panner pan
parrad (-yn) parrerd parrot
parrad-tonnagh (-yn) parrerd ton-akh budgerigar
partan (-yn) partan crab
peintal paintle paint
peinteyr (-yn) pain-tair artist
pelican (-yn) pelican pelican
pemmad (-yn) pemmerd pavement
penguin (-yn) penguin penguin
penn (-yn) pen pen
penn-leoaie (-yn)  pen laee  pencil 
perkin (-yn) F perkin dolphin, porpoise
pershagh (-yn) pursh-akh peach
pianney (-yn) pee-anna piano
pibbyr pibber pepper
piob (-yn) F peeb pipe
pioban (-yn) peeban (hose) pipe
pishin (-yn) pizhin kitten
pishyr (coll.) F pizher peas
pistal (-yn) pistal pistol
plaase (-yn) plaess palace
plaaster (-yn) plaester plaster
plumbys (-yn) plum-buss plum
poagey (-yn) porga bag
poanrey (-yn) porn-rer bean
poggaid (-yn) F pog-aid pocket
poodyr-niee (-yn) pooder n-yee washing powder
possan-kiaullee (-yn) pozzun kyorlee band
post-soilshey (-yn) post saeel-zher lamp post
post-stiuree (-yn) post stew-ree sign post
pot-slaa (puit-slaa) pot slae paint pot
poyll (puill) pul hole
praase (-yn) praess potato
praddag (-yn) F pradhag caterpillar
premmee (-yn) F premmee toilet
press-eaddee (-yn) press edhee wardrobe
prince (-yn) prince prince
pronnag (-yn) F pronnag sausage
pryssoon (-yn) priz-oon prison
puiddin (-yn) F pudd'n pudding
pussag (-yn) F pudhag hamster
puttey putt-er push
quaillag (-yn) F qual-yag fly
quallian (-yn) qual-yan puppy
quallian-lion (-yn) qual-yan lion lion cub
quallian-shynnee (-yn) qual-yan shinnee fox cub
queeyl (-yn) F queel wheel
queeyl-vooar queel voo-rr big wheel
raad (-yn) raed road
raad-etlan (raaidyn-e.) raed etlan runway
raad-yiarn (raaidyn-y.) raed yarn railway
radio radio radio
radling radling railings
railley (-yn) rail-ya rail
raistyl (-yn) raistle rake
ram   lot
rannag (-yn) F rannag frog
rannagagh (rannagee) rannag-akh frogman (diver)
rannag-ghoo (-yn-doo) rannag ghoo toad
rass (-yn) rass seed
ratchal-cabbil ratchul cah-vil horse racing
ratchal-carr ratchul car car racing
ratchal-roar ratchul roar cycle racing
ratchal-roar-bree ratchul roar bree motorcycle racing
ratch-immanagh (-immanee) ratch imman-akh racing driver
raun (-yn) F rawn seal
red    thing 
red beg    rather
ree (-yn) ree king
reejerey (-yn) ree-jer-rer knight
reesh reesh rice
reesht   again
reill (-yn) rail ruler
reurey raeoo-rer dig
rhome (-yn) roam rhombus
rhumbyl (-yn) rumble skirt
rio (-yn) raw frost
riojag (-yn) F raw-jag ice cream
ro   too
roar (-yn) roar bicycle
roar-bree (-yn) roar bree motorcycle
roauyr row-rr fat
robot (-yn) robot robot
roggad (-yn) roggad rocket
roie raee run
roih (-yn) F raee arm
rollage (-yn) F rol-aeg star
rolley-arran (-yn) roll-yer arran bread roll
roosteyr (-yn) rob-stair robber
roosteyr-marrey (-yn) roo-stair mah-rer pirate
rowleyder(-yn) roll-er-der (road) roller
runtag (-yn) F rundag marble
rybban (-yn) ribbon ribbon
s'inshley sinsh-ler lowest
s'treih lhiam    sorry
saaue(-yn) saeoo saw
sack (seick) sack sack
scaa-greiney (-yn) scae grain-yer sunshade
scaan (-yn) scaen ghost
scaa-tuittym (-yn) scae tuzhum parachute
scoill (-yn) F skull school
scoltey scawl-ter split
screeu scree-oo write
screeuyn (-yn) screw-un letter
scrod (-yn) scrod screw
scrodeyder (-yn) scrodder-der screwdriver
scryssane (-yn) scriz-aen eraser
scudlagh (coll.) scud-lakh luggage
scughag (-yn) F scukh-ag scooter
scuirr    stop 
seyr (seyir) say-rr  joiner 
shaddag (-yn) F shadhag grapefruit
shalmane (-yn) shal-maen mushroom
shaner (-yn) shan-air grandfather
shap (-yn) F shap shop
shappeyder (-yn) shapper-der shopkeeper
sharkagh (sharkee) shark-akh shark
shassoo sha-dhoo  stand 
sheeabin (-yn) sheeb'n soap
sheeal shee-ul skiing
sheealeyder-ushtey (-yn) sheeler-der ush-cher water skier
shelg   chase
shellaig (-yn) F shell-yaig beehive
shellan (-yn) shell-yan bee
shellan-cabbyl (-yn) shell-yan cah-vul  wasp 
shen    that/those 
shenn shedn old
shiaghtin    week 
shiaulley shor-ler  sailing 
shiaulteyr (-yn) shol-tair sailor
shibber(-yn) shivver  supper 
shillish (-yn) F shillish cherry
shirrym (-yn) shirrum sheriff
shleeuan (-yn) shlew-an  file 
shlig(-yn) F shlig shell
shligganagh (shligganee) shlig-er-nakh tortoise
shocklaid shock-laid chocolate
shoh    this/these 
shooyl shool walk
shuddyryn (pl.) shudder-un scissors
shugyr shoog-er sugar
shugyr-sneeuit shoog-er snew-it candy floss
shuyr (-yn) F shoo-rr sister
shynnagh (shynnee) shin-akh fox
sidoor (-yn) sigh-joor soldier
skaal (-yn) F skael  saucer
skeab (-yn) F skaib broom
skeaban (-yn) skaiban brush
skeaban-feeackle (-yn) skaiban-feegle toothbrush
skeaban-slaa (-yn) skaiban slae paint brush
skeabey skaiber sweep
skeab-fliugh (-yn) skaib fl-yukh mop
skee    tired 
skeealyn (sg. skeeal) skeelun stories
skelloo-lioar (-yn) F skelloo-l'yor bookshelf
skian (-yn) skeean wing
skibbyltagh (skibbyltee) skibble-takh acrobat
skibbyltagh-cabbyl (skibbyltee-ch.) skibble-takh cah-vul bare-back rider
skibbyltys skibble-tuss gymnastics, athletics
skirrey skirrer slide
skynn (-yn) F skin knife
skynn-phenney (skynnaghyn-penney) skin fenner penknife
skyrraghtyn skirrakht'n skating
slaader (-yn) slaeder decorator
slane sled'n whole
slat-eeastee (-yn) F slat yeestee fishing rod
slat-obbee (-yn) F slat obee magic wand
sleayd (-yn) F sled sledge, trailer
sleayst-joan (-yn) F slaist jawn dustpan
sleih (coll) slaee people
slieau (-yn) slew mountain
smeggyl (-yn) F smeggle chin
smooinaghtyn smoon-yakht'n think
snaue snaeoo swimming, creeping
sniaghtey snyakh-ter snow
sniengan (-yn) sn'yeng'n ant
soailt (-yn) F sawlt barn
soie saee sit
soieag (-yn) F saee-ag cushion
soilshaghyn-mooarey  saeel-zher-khun moo-rer headlights 
soilshean   shine
soilshey-reill (-yn) saeel-zher rail traffic light
sollagh sol-akh dirty
sollan sollan salt
son   for
soo-crouw (-yn) soo cr-ow raspberry
sooill (-yn) F soo-il eye
sooill-ghoo soo-il ghoo black eye
soo-mess (-yn) soo mess fruit juice
sooslagh feeackle sooss-lakh feegle toothpaste
soo-thallooin (-yn) soo tol-lood'n strawberry
sourey (-yn) sowrer summer
spaag (-yn) F spaeg paddle
spagey (-yn) spaeg-er handbag
spaghetti spaghetti spaghetti
spain (-yn) spaen spoon
spain-tey (-yn) spaen tay tea spoon
speeineig (-yn) F spin-yaig shaving
speiy (-yn) F spaee hoe
spoar-troailtagh (sp.troailtee) spor trawl-takh spaceman
spootag (-yn) F spoo-tag syringe
sporran (-yn) sporran purse
spreihder (-yn) spraee-der sprinkler, (bath) shower
staabyl (staabil) staeble stable
sthowran (-yn) st-owran statue
stiureyder (-yn) stew-rer-der pilot
stoandey (-yn) stawn-der barrel
stoo-gloasee stoo glaw-zee polish
stoyl (stuill) stull chair, stool
streng (-yn) streng string
stroin (-yn) straeed'n nose
stroin-eairkagh (st.-eairkee) straeed'n urkakh rhinoceros
strooan (-yn) strooan stream
syrjey surjer highest
taaree villish F tairee villish trifle
taed-skibbylt ted skibbult skipping rope
taggad (-yn) F taggerd drawing pin, tack
tannaghtyn   stay
tappee tah-vee quick
tarroo (terriu) tarroo bull
tarroogh   busy
tashtey (-yn) tash-cher treasure
taxee (-yn) taxi taxi
tayrn  tarn  pull 
tayrnag (-yn) F tarnag zip
tayrneyder (-yn)  tarner-der  tractor 
tayrtyn turt'n catch
tead (-yn) ted rope
tead-chionn ted chod'n tight rope
teigh (-yn) F taee axe
tendreil ten-drail lightning
tey tay tea
thammag (-yn) F tammag bush
thanney  tanner  thin 
tharrar (-yn) tarrerr drill
tharrar-raaidey (-yn) tarrer rae-jer road drill
thie (-yn) tie house
thie-babban (-yn) tie babban dolls' house
thie-bee (-yn) tie bee cafe
thie-eirinagh (-yn) tie-airin-akh farmhouse
thie-fillym (-yn) tie fillum  cinema 
thie-glionney (-yn) tie glon-yer greenhouse
thie-kirkey (-yn) tie kirker hen house
thie-lheihys (-yn) tie l-yeeuss hospital
thie-troailt tie trawlt caravan
thiollane (-yn) tol-aen tunnel
thoin (-yn) F taeed'n bottom
thummeyder (-yn)  tummer-der  diver 
thunnag (-yn) F tunnag duck
tobbyr-oonlee (-yn) tobber oonlee  bath 
tonn (-yn) F tonn  wave 
toor-reill (-yn) too-rr rail control tower
toor-soilshey (-yn) too-rr saeel-zher lighthouse
Toshiaght-arree   February
Toshiaght-gheuree/Mee Houney   November
Toshiaght-ouyir   August
Toshiaght-souree/Boaldyn   May
towl-cramman (tuill-chr.) tole cramman button hole
towl-scudlee (tuill-sc.) tole scud-lee boot (of car)
towshan (-yn) towshan tape measure
traa    time 
traagh F traekh hay
traen (-yn) traen train
traen-cooid (-yn) traen coo-j goods train
traen-ny scaanyn traen ner scaen'n ghost train
traval (-yn) F travval trowel
treiney (-yn) F train-yer nail
trimshagh    sad
troggal troggul build
troggal-trimmid troggul trimmid weight lifting
troggeyder (-yn) trogger-der lift
troggeyder-pedryl trogger-der pedrel petrol pump
trogh-eeast (-yn) trawk yeest fish tank
trollag (-yn) F  trollag  elf 
trome   heavy
troorane (-yn) troo-raen triangle
troosyn (pl.) trooz'n trousers
troosyn-cuttagh trooz'n cut-akh shorts
tuittym tuzh-im fall
van (-yn) van van
veg    anything 
voalley (-yn) F vorler wall
whaaley hwael-er sew
whale (-yn) whale whale
y chied 'er a khid air the first (one)
y fer s'jerree a fair s-jerree the last (one)
y fouyr (-yn) fow-rr autumn, harvest
yeeall (-yn) F yeel shoelace, (dog's) lead
yiarn-smoodal (-yn)  yarn smooth-al  iron 
yllagh   call
ymmyd    use
ymmydoil    useful
ymmyrkagh (ymmyrkee) immer-kakh porter
ymmyrkey immer-ker carry
ymmyrt  immert  row 
yn arragh an yarrakh the spring
ynsaghey    learn
yskid (-yn) F iskid ham